Denana Hangmat Azur – 140×220/335 cm (7439606725742)